OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Deti s diagnózou DMO‚ Hydrocefalus a Epilepsia

Hydrocefalus
  Hydrocefalus...

                                                Definícia hydrocefalu, príčiny

                                 Hydrocefalus ako slovo je spojenie dvoch gréckych slov
                                           hydro - voda a kefale - hlava.

Najstručnejšou a zároveň najvýstižnejšou definíciou hydrocefalu je preklad termínu: hydrocefalus je vodnatieľka mozgu. Centrálny nervový systém vzniká ako nervová rúra a preto sa v nej vyskytuje dutina. V mozgu túto dutinu predstavujú komory. Tvorí sa v nich likvor. Systémom otvorov a kanálikov likvor prúdi z komôr do iných priestorov mozgu a miechy. Likvor sa vstrebáva na povrchu mozgu v strednej čiare. Ak vznikne porucha na ktoromkoľvek stupni, dôsledkom
je hydrocefalus.
Komunikácia sa na niektorom stupni uzavrie, vznikne obštrukčný hydrocefalus. Nadprodukcia likvoru je druhou príčinou vzniku hydrocefalu. Porucha vstrebávania je treťou príčinou vzniku hydrocefalu.
Likvor má svoju presnú biochemickú charakteristiku. Posun hodnôt niektorým smerom (napríklad pri infekcii alebo zakrvácaní do komôr) sa odrazí nie len na jeho makroskopickom vzhľade, ale aj na jeho hustote. Následkom toho môže dôjsť k poruche jeho cirkulácie, čoho dôsledkom je hydrocefalus.
  Hydrocefalus môže byť vrodený alebo získaný. Hydrocefalus môže byť stav prechodný alebo trvalý. Vyskytuje sa izolovane alebo spolu s inou vrodenou chybou alebo s iným ochorením CNS.                                                                                       MUDr.František Horn

    Príznaky:

- u detí: napnutá, vyklenutá fontanela, zvätšujúca sa hlavička, obrna pohľadu nahor a do stran, zvýšená dráždivost či naopak apatia, nechutenstvo, nevolnosť, zvracenie, poruchy chôdze.

- u dospelých a starších osôb: bolesti hlavy, spavosť, nechutenstvo, nevolnosť, zvracenie, poruchy chôdze, zhoršenie mentálnej funkcie, zrakové potiaže.

Diagnózu je možné určiť podľa klinických príznakov a podľa zobrazovacích metód (ultrazvukové vyšetrenie hlavy u malých detí cez fontanelu, ďalej CT, alebo magnetická rezonancia mozgu).

Predčasne narodené deti:
Prognóza dieťaťa závisí od dĺžky trvania tehotnosti, od priebehu pôrodu a od prípadných komplikácií. Tu sa môže na neskorší vývin negatívne prejaviť hlavne krvácanie do mozgu.
U takého malého dieťaťa sa hydrocefalus obvykle vyvíja spravidla rýchlo. Zvýšenie vnútrolebečného tlaku vedie ku zväčšovaniu objemu lebky (lekári pravidelne merajú obvod lebky a kontrolujú ultrazvukom mozog, aby včas odhalili jej patologické zväčšenie).
V niektorých prípadoch sa vykonávajú punkcie likvoru. Ak je nutné, dieťa musí podstúpiť operáciu detským chirurgom, alebo neurochirurgom. Zvažuje sa jeho hmotnosť a životné funkcie.